Játéktelepítés 2012

Köszönőlevél

Köszönjük a Gyermekeinkért Közalapítványnak a létrás mászóka és a láncos függőhíd megvásárlását!
További eredményes munkát kívánunk a Kuratóriumnak!

—————————-

Köszönetet mondunk a gyermekek nevében is azoknak az Apukáknak, akik az udvari játékok telepítésében, a talaj előkészítésben segítettek feláldozva szombatjukat, munkanapjukat!
Külön köszönjük Kapitár Mihálynak apukának, aki jelentős részt vállalt szakmunkával, az építő anyagok, beszerzésével, szállításával, a szegély lerakásával!

—————————-

Köszönjük fenntartó Önkormányzatunknak az udvari játékok szállításához, és az ütéscsillapító talajhoz nyújtott támogatását!

További eredményes munkát kívánunk a Képviselő-testületnek!

—————————-

Ezúton köszönjük a gyermekek nevében is a Betonelemgyártó – 2000 Kft.-nek, hogy jelentős anyagi támogatást nyújtott a 30 darab kerti szegéllyel az óvodánkban telepítésre került udvari játékhoz!

 Benedek Elek Óvoda

2012. Föld napja

FELHÍVÁS

Tisztelt Szülők!

Április 22-e a Föld napja. Fontosnak tartjuk, hogy már óvodás korban ismerkedjenek meg a gyermekek azokkal a lehetőségekkel, amelyek segítségével ők is hozzájárulhatnak Földünk védelméhez. Ehhez kérjük az Önök segítségét is a következőkben:
1. RAJZPÁLYÁZATOT hirdetünk „OTTHONUNK A FÖLD” címmel. A témában – otthon – elkészített rajzokat kérjük folyamatosan behozni az óvodába (névvel ellátva). Ezeket az óvoda bejárati előterébe helyezzük ki folyamatosan. A technika szabadon választott (ceruza-, filctoll-, zsírkréta rajz, festés, papírtépés, papírvágás stb.), A/4 méretű rajzlapon, fénymásoló papíron. Értékelés: 2012. április 23-án (minden rajzoló gyerek kap jutalmat).

2. SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS. Április 23-án reggel, otthonról behozható gyermekenként 1 db hulladék (papír, műanyag, üveg). Ezeket az iskola előtt elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő dobozokba kérjük bedobni érkezéskor. A nap folyamán a gyermekekkel megbeszéljük, megnézzük, hogy a szelektív hulladékgyűjtés szabályának megfelelően történt-e a kidobásuk.

3. VIRÁGOS ÓVODÁNK címén ezen a napon virágültetést tervezünk. Akinek módjában áll felajánlani ehhez virágpalántát, szíveskedjék jelezni a csoportvezető óvónőknek!

4. AUTÓMENTES NAP -ot hirdetünk erre a napra. Aki teheti, kérjük, hogy ezen a napon ne autóval hozza gyermekét az óvodába!

Együttműködésüket köszönjük!

Vácduka, 2012. április 16. Nevelőtestület