2016. Óvodai beíratkozás

ÓVODAI BEÍRATÁS

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2016/2017-es nevelési évre történő óvodai beíratás ideje:

2016. április 25. (hétfő) – 27. (szerda) 8.00 – 16.00 óráig

Helye: Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda, Vácduka Kossuth Lajos u. 1.

                                           Tel.: 06-27-367-575

A beíratásra várjuk azokat a gyermekeket:

  • Akik a 3. életévüket 2016. szeptember 1-ig betöltik.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2012. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

  • Akik 2016. szeptember 1-ig, illetve a nevelési év során betöltik a 2.5 életévüket, és a 2016-2017 nevelési évben igénybe kívánják venni az óvodai nevelést.

A Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a lakóhellyel (Vácduka község) rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)).

A beíratáshoz szükséges:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája,
  • szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája
  • a gyermek TAJ kártyája
  • a gyermek oltási lapja
  • felvételt követő értesítési idő törvény szerint

Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat!

             Tisztelettel: Eszenyi-Szabó Marianna Intézményvezető

Vácduka, 2016. március

2016. Nyílt napok

Kedves Szülők!

Szeretettel meghívjuk és várjuk Önöket
NYÍLT NAPRA

a MÉHECSKE kiscsoportba
2016. március 17-én, csütörtökön 8-10.30 óráig
——————————————————–

a KATICA kis-középső csoportba
2016. március 18-án, pénteken 8-10.30 óráig
——————————————————–

a PILLANGÓ nagycsoportba
2016. március 22-én, kedden 8-10 óráig

Szeretettel várjuk a kedves Szülőket!

Nevelőtestület