Föld napja felhívás

Kedves Szülők!

Április 24-e a Föld napja. Fontosnak tartjuk, hogy már óvodás korban ismerkedjenek meg a gyermekek azokkal a lehetőségekkel, amelyek segítségével ők is hozzájárulhatnak Földünk védelméhez. Ehhez kérjük az Önök segítségét is 2019. április 24-én a következőkben:

 1. RAJZPÁLYÁZAT „OTTHONUNK a FÖLD” címmel.

A témában az otthon A/4 méretű rajzlapon, fénymásoló papíron elkészített rajzokat kérjük április 24-én reggel behozni az óvodába. Ezeket a munkákat az óvoda bejárati előterébe helyezzük ki. A technika szabadon választott (ceruza-, filctoll-, zsírkréta rajz, festés, papírtépés, papírvágás stb.).

 1. SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

Április 24-én reggel, otthonról hozzanak be gyermekenként 1-2 db hulladékot (papír, műanyag, üveg). A nap folyamán a gyermekekkel megbeszéljük, s a hulladékgyűjtés szabályának megfelelően a szelektív hulladékgyűjtőbe dobjuk.

 1. VIRÁGOS ÓVODÁNK

Ezen a napon virágültetést tervezünk. Akinek módjában áll felajánlani ehhez virágpalántát, virághagymát (balkon ládába, kiskertbe), szíveskedjék április 24-én reggel behozni az óvodába!

Együttműködésüket köszönjük!

Vácduka, 2019. április 15.                                                                Nevelőtestület

Óvodai beiratkozás

A 2019/2020-as nevelési évre történő óvodai beíratás időpontja:

 • április 29. (hétfő) – 30. (kedd) 8.00 – 16.00 óráig

Helye:

Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda- Mini Bölcsőde

2167 Vácduka Kossuth Lajos út 1.

Tel.: 06-27-367-575

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája,
 • szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája
 • a gyermek TAJ kártyája
 • a gyermek oltási lapja

A beíratásra várjuk azokat a gyermekeket:

 • Akik a 3. életévüket 2019. szeptember 1-ig betöltik.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

 • Akik 2019. szeptember 1-ig, illetve a nevelési év során betöltik a 2.5 életévüket, és a 2019-2020 nevelési évben igénybe kívánják venni az óvodai nevelést.

A Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a lakóhellyel (Vácduka község) rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)).

Tisztelettel: Eszenyi-Szabó Marianna

intézményvezető

Bölcsődei beiratkozás

Tisztelt Szülők! Kedves Érdeklődők!

A bölcsődei ellátásra való igényeket és jelentkezéseket az óvodai beiratkozással azonos időpontban fogadjuk.

Férőhely kérelem benyújtásának módja: Személyesen

Helye: Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda- Mini Bölcsőde

Címe: 2167 Vácduka Kossuth Lajos u. 1

Időpontja: 2019. április 29. (hétfő) – 30. (kedd) 8.00 – 16.00 óráig

 

A felvételi kérelem benyújtásakor szükséges iratok:

 • Lakcímkártya bemutatása gyermek és egyik szülő állandó lakhelye vagy tartózkodási hely igazolására,
 • Gyermek TAJ kártyája
 • Egyéb elbíráláshoz lehetséges igazolások.
 • Egy hónapon belüli (azonnali) bölcsődei ellátást igénylők esetén munkáltatói igazolás (szándék nyilatkozat) bemutatása is szükséges.

Szeretettel várjuk a leendő bölcsődéseket!

Bölcsődei felvételről kapcsolatos kérdéseikkel várjuk hívásukat:

Név: Eszenyi-Szabó Marianna

Telefon:27/367-575

Tisztelettel:

Eszenyi-Szabó Marianna

Intézményvezető