Óvodai beiratkozás

A 2019/2020-as nevelési évre történő óvodai beíratás időpontja:

  • április 29. (hétfő) – 30. (kedd) 8.00 – 16.00 óráig

Helye:

Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda- Mini Bölcsőde

2167 Vácduka Kossuth Lajos út 1.

Tel.: 06-27-367-575

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája,
  • szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája
  • a gyermek TAJ kártyája
  • a gyermek oltási lapja

A beíratásra várjuk azokat a gyermekeket:

  • Akik a 3. életévüket 2019. szeptember 1-ig betöltik.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

  • Akik 2019. szeptember 1-ig, illetve a nevelési év során betöltik a 2.5 életévüket, és a 2019-2020 nevelési évben igénybe kívánják venni az óvodai nevelést.

A Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a lakóhellyel (Vácduka község) rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)).

Tisztelettel: Eszenyi-Szabó Marianna

intézményvezető