Információk

Étkezés befizetés:

Az étkezési díjról 2013. március 1. napját követően Vácduka Községi Önkormányzat számlát fog kiállítani, és a díjat az Vácduka Községi Önkormányzat 11742094-15441867 sz. számlájára kell majd megfizetni. Az Önkormányzatnál való készpénzes befizetés megszűnik.

A befizetés történhet készpénzátutalási megbízáson (csekken), vagy átutalással is. Fizetési határidő minden hónap 15-e.

A befizetés tényéről, kérjük, szíveskedjenek az Óvónőt/Óvodavezetőt értesíteni, a befizetett csekket pedig szíveskedjenek nekik bemutatni.

Amennyiben valakinek a korábbi hónapokat tekintve túlfizetése/hátraléka állna fent, azt az Önkormányzatnál kell személyesen rendezni.