MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk, és várjuk
a kedves Szülőket
december 22-én pénteken a
KARÁCSONYI NYÍLT DÉLELŐTTÜNKRE!
A nagycsoportosok előadása 9:30-kor kezdődik.

Nevelőtestület

Tánc

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy Horváth András táncedző 2017.11.15-én, szerdán reggel 7:30 és 8:30 között az óvodában tartózkodik. Szíveskedjenek a tánc díját ebben az időpontban kifizetni neki.

Köszönjük

Óvoda előtti járda felújítása

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az óvoda előtti járda (parkolótól az óvoda kapujáig) felújítása megkezdődik 2017. november 12.-én. A munkálatok ideje alatt kérünk mindenkit, hogy körültekintően közlekedjenek. Megértésüket köszönjük!

Nevelőtestület

Nevelés nélküli nap

Kedves Szülők!

2017. november 17-én, pénteken

nevelés nélküli nap keretében

13 órától munkatársi értekezlet lesz.

Kérjük, ebéd után szíveskedjenek
hazavinni a gyermekeket az óvodából!

Köszönjük a megértést és a segítséget!

Nevelőtestület

Nevelés nélküli nap

Kedves Szülők!

2017. augusztus 30-án, szerdán

nevelés nélküli nap keretében

13 órától munkatársi értekezlet lesz.

Kérjük, ebéd után szíveskedjenek
hazavinni a gyermekeket az óvodából!

Köszönjük a megértést és a segítséget!

Nevelőtestület

Anyák napja

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk a kedves Anyukákat, Nagymamákat

ANYÁKNAPI ÜNNEPSÉGÜNKRE

2017. április 28-án, pénteken

15.30 órától folyamatosan a PILLANGÓ csoportba

15.15 órára a KATICA csoportba

15.45 órára a MÉHECSKE csoportba

Nevelőtestület

ÓVODAI BEÍRATÁS

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2017/2018-es nevelési évre történő óvodai beíratás ideje:

 

  1. április 25. (kedd) – 26. (szerda) 8.00 – 16.00 óráig

 

Helye: Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda, Vácduka Kossuth Lajos u. 1.

                                           Tel.: 06-27-367-575

 

A beíratásra várjuk azokat a gyermekeket:

  • Akik a 3. életévüket 2017. szeptember 1-ig betöltik.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2012. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

 

  • Akik 2017. szeptember 1-ig, illetve a nevelési év során betöltik a 2.5 életévüket, és a 2017-2018 nevelési évben igénybe kívánják venni az óvodai nevelést.

A Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a lakóhellyel (Vácduka község) rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)).

 

A beíratáshoz szükséges:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája,
  • szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája
  • a gyermek TAJ kártyája
  • a gyermek oltási lapja

Felvételt követő értesítési idő törvény szerint

Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat!

 

                                                        Tisztelettel: Eszenyi-Szabó Marianna Intézményvezető

 

Vácduka, 2017. március